2020-09-10 / UAB ,,City Jet”/ Bankroto bylos iškėlimas

2020 m. rugsėjo 10 d. UAB „City Jet“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „City Jet“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis, tel.: (8698) 25211, (837) 202722,  el. paštas: gintaras.adomonis@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „City Jet bankrutuojančia dienos (2020 m. rugsėjo 10 d.) pateikiami iki 2020 m. spalio 11 d. (imtinai) šiuo adresu: nemokumo administratoriui ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.