Valnetas

Nemokumo administravimas

Pagrindinis Turto administravimas

Turto Administravimas

Turto administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu, taip pat gali būti nustatomas administraciniu aktu. Turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas.

Turto administravimo rūšys:

  • turto paprastasis administravimas;
  • turto visiškas administravimas.

Turto paprastasis administravimas – tai kai paskirtasis administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti;

Turto visiškas administravimas – kai paskirtasis administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet taip pat privalo jį gausinti, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų, bei naudoti tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui.