Valnetas

Nemokumo administravimas

Pagrindinis Nemokumo administravimas

Nemokumo Administravimas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme ar Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme tiesiogiai ar/ir netiesiogiai nurodoma, kad nemokumas – tai būsena, kai ūkio subjektas turi finansinių sunkumų ir nebesugeba vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

Vis tik juridinių asmenų ir fizinių asmenų nemokumas yra traktuojamas skirtingai.

Analizuojant finansinių sunkumų turinčių juridinių asmenų finansinius rodiklius, galime juos suskirstyti į dvi grupes:

  • Kai juridiniai asmenys turi finansinių sunkumų einamuoju periodu ir jų turės ilguoju periodu – tai tokiems subjektams yra keltina bankroto byla;
  • Kai juridiniai asmenys turi finansinių sunkumų tik einamuoju metu, bet ilguoju periodu jie gali būti mokūs – tai tokioms subjektams yra keltina restruktūrizavimo byla;

Fizinio asmens bankrotas yra toks procesas, kurio metu skolininkas, kuris nebepajėgia grąžinti skolų (kredito ar kitų įsipareigojimų), gali jų „atsikratyti”, skelbdamas bankrotą.

Fizinių asmenų bankrotas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu, fizinio asmens bankroto byla yra keltina leidžiama tik nemokiam asmeniui, jeigu jo skoliniai įsipareigojimai viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas ir jo skolos mokėjimo terminas jau yra suėjęs.

Bankroto proceso metu fizinis asmuo gali atsikratyti esamų skolų naštos.

Bankroto proceso metu, vadovaujantis kreditorių patvirtintu mokumo atkūrimo planu, yra kaupiama fizinio asmens lėšų dalis, kuri lieka atskaičius būtinąsias išlaidas, reikalingas fizinio asmens pragyvenimui, ir gautos  pajamos realizavus bankrutuojančio fizinio asmens sukauptą turtą. Sukauptos lėšos nustatytu periodiškumu yra paskirstomos fizinio asmens kreditoriams.

Jeigu fizinio asmens bankroto proceso metu sukauptų lėšų nepakanka atsiskaityti su kreditoriais, tai bankroto procesui pasibaigus likusi skolos suma yra nurašoma.

Vadinasi pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui – bankroto procesą praėjęs asmuo lieka be skolų ir gali pradėti naują finansinį gyvenimą.

Be jokios abejonės, kaip ir kiekviename teisės akte, yra išimčių ir LR fizinių asmenų bankroto įstatyme.

Jeigu Jus turite finansinių sunkumų ir norite pasikonsultuoti – mūsų įmonės darbuotojai suteiks Jums konsultaciją. Paaiškins ir išdėstys visus  privalumus, trūkumus bei galimus kaštus.

Na o jei pageidausite – tai padėsime Jums:

  • paruošti visus procesinius dokumentus, būtinus bankroto bylos iškėlimui;
  • parengti Jūsų mokumo atkūrimo planą,

atstovausime Jus santykiuose su Jūsų kreditoriais, skolininkais, taip pat atliksime visus bankroto administratoriui priskiriamus veiksmus viso bankroto proceso metu.

Juridinių asmenų restruktūrizavimo administravimas

Lietuvos teismų praktikoje yra pasisakoma ir laikomasi pozicijos, kad bankroto byla negali būti keliama, o turi būti keliama restruktūrizavimo byla tokiems juridiniams asmenims, kurie turi laikinų finansinių sunkumų.

Juridinis asmuo turintis laikinų finansinių sunkumų yra laikomas, toks juridinis asmuo, kuris yra mokus ilguoju laikotarpiu, tačiau einamuoju metu susiduria su finansiniais sunkumais vykdant įsipareigojimus savo darbuotojams, tiekėjams, valstybinėms institucijoms ir kitiems kreditoriams.

Restruktūrizavimas – būdas atstatyti ilgalaikį įmonės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais ir išvengti bankroto.

Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ir/ar jo dalies pardavimo, kitų dukterinių ir/ar patronuojančių juridinių asmenų turto priėmimo juos jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas.

Juridinio asmens restruktūrizavimo metu įmonės vadovybė nepraranda savo įgaliojimų ir valdo įmonę. Paskirtasis restruktūrizavimo administratorius turi teikti aktyvią ir visapusišką pagalbą juridiniam asmeniui, jo vadovybei. Jis ir prižiūrėtojas, ir patarėjas, ir konsultantas.

Mūsų įmonės darbuotojai paminėtas funkcijas atliks Jums ruošiantis restruktūrizavimo procesui ir visose paskesnėse restruktūrizavimo procedūrose.

Juridinių asmenų bankroto administravimas

Bankroto institutas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurio pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą bei pašalinti iš apyvartos nemokias įmones.

Juridinių asmenų nemokumo būsena – kai juridinis asmuo laiku nevykdo savo prievolių arba jo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės.

Bankrotas – nemokaus juridinio asmens būsena, kai jam:

  • teisme yra iškelta bankroto byla.

arba

  • kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Bankroto procesas – tai eilė sudėtingų ir specifinių procedūrų visuma, kurių vykdymui ir įgyvendinimui reikalingi specialistai su giliomis profesinėmis žiniomis, didele gyvenimiškos patirtimi ir suvokimu.

Koks kelias Jums yra optimaliausias ir geriausias – į šį ir kitus klausimus Jums atsakys, patars ir suteiks profesionalią konsultaciją mūsų įmonės darbuotojai.