2017-03-21 / Parduodamas BAB Ūkio banko smulkaus ir vidutinio verslo paskolų portfelis

BAB Ūkio banko („Bankas“) bankroto administratorius parduoda paskolų, sudarytų Bankui perskolinant UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ suteiktas (i) tikslinę paskolą pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ ir (ii) Atviro kreditų fondo lėšas, skirtas priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti, portfelį ir kviečia pateikti pasiūlymus dėl jo įsigijimo. Portfelis parduodamas 2015-12-31 būklei, portfelio nominali vertė – 1 242 010,10 EUR; bendra suma – 1 283 112,95 EUR. Laikotarpiu nuo 2015-12-31 iki 2017-02-28 įplaukos iš portfelio sudarė 289 862,91 EUR. Reikalavimo teisės į paskolų portfelį parduodamos kaip vientisas objektas. Platesnė informacija pateikiama Banko internetiniame puslapyje http://www.ub.lt/lt/. Dėl detalesnės informacijos prašome susisiekti su Andriumi Adomoniu tel. Nr. (8 37) 32 14 64 arba el. paštu andrius@valnetas.lt. Šis skelbimas nėra laikytinas vieša oferta ir Bankas turi teisę vienašališkai spręsti dėl proceso eigos, pasiūlymų vertinimo kriterijų bei bet kurioje proceso stadijoje nutraukti paskolų portfelio pardavimo procesą.