2016-03-30 / BUAB ,,Waveland“ / Kreditorių susirinkimas

Pranešame, kad 2016 m. balandžio 8 d. 1000 val., adresu Didžioji g. 23 Vilnius (Tark Grunte Sutkiene patalpose) yra šaukiamas BUAB „Waveland“ (į/k. 135927580) kreditorių susirinkimas.