2012-01-17 / BUAB „TILŽĖ LT”

Pranešame, kad 2012 m. sausio 30 d. 1000 val. adresu: Kęstučio g. 58-3, Kaunas (bankroto administratoriaus UAB ,,Valnetas“ patalpose) vyks BUAB „TILŽĖ LT” (įm.k. 300542185) kreditorių susirinkimas. Informacija apie kreditorių susirinkimą teikiama tel. Nr. 8(698)25211, 8(37)321464.  Kreditoriai susipažinę su administratoriaus pateikta BUAB „TILŽĖ LT” kreditorių susirinkimo darbotvarke, nutarimo projektais ir kitais dokumentais, kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti paštu, faksu ar elektroniniu būdu (užpildytą balsavimo raštu biuletenį prašome atsiųsti paštu, faksu arba el.paštu adresu vilija@valnetas.lt. Jūsų balsavimas bus įskaitytas į kreditorių susirinkimo metu priimamus sprendimus).