2023-04-18 / BUAB ,,Eidesa”/ Bankroto bylos iškėlimas

2023 m. kovo 28 d. Kauno apygardos teismas UAB „Eidesa“ (juridinio asmens kodas 304877964, buveinės adresas Draugystės g. 17-1, Kaunas) bankroto bylą.

Bendrovės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), įgaliotas asmuo Andrius Adomonis, tel.: (8688) 29893, (837) 202722,  el. paštas: andrius.adomonis@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki bankroto bylos įsisteisėjimo UAB „Eidesa” dienos (2023 m. balandžio 15 d.) pateikiami iki 2023 m. gegužės 18 d. (imtinai) šiuo adresu: nemokumo administratoriui UAB ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas arba el. paštu andrius.adomonis@valnetas.lt