2023-04-14/BUAB ,,Malbeta” kreditorių susirinkimo Nr. 4

Pranešame, kad 2023 m. balandžio 14 d. 10 val. adresu Kęstučio g. 58-3, Kaunas (nemokumo administratoriaus UAB „Valnetas“ patalpose) šaukiamas BUAB „Malbeta” kreditorių susirinkimas.