2023-02-10 / BAB ,,Lukšių pieninė”/ Bankroto bylos iškėlimas

2023 m. vasario 10 d. UAB „Lukšių pieninė“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „Lukšių pieninė“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis, tel.: (8698) 25211, (837) 202722,  el. paštas: gintaras.adomonis@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „Lukšių pieninė” bankrutuojančia dienos (2023 m. vasario 10 d.) pateikiami iki 2023 m. kovo 13 d. (imtinai) šiuo adresu: nemokumo administratoriui UAB ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.