2022-10-26 / BAB ,,Malbeta”/ Bankroto bylos iškėlimas

2022 m. spalio 26 d. UAB „Malbeta“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „Malbeta“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), įgaliotas asmuo Andrius Adomonis, tel.: (8688) 29893, (837) 202722,  el. paštas: andrius.adomonis@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „Malbeta” bankrutuojančia dienos (2022 m. spalio 26 d.) pateikiami iki 2022 m. lapkričio 25 d. (imtinai) šiuo adresu: nemokumo administratoriui UAB ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.