2022-08-25 / BUAB Financial Management Gruop / Kreditorių susirinkimas Nr. 3

Pranešame, kad 2022 m. rugpjūčio 10 d. 9 val. adresu Kęstučio g. 58-3, Kaunas šaukiamas BUAB „Financial Management Group” kreditorių susirinkimas.