2022-05-05 / BAB ,,Diumbė”/ Bankroto bylos iškėlimas

2022 m. gegužės 5 d. UAB „Diumbė“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „Diumbė“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), įgaliotas asmuo Andrius Adomonis, tel.: (8688) 29893, (837) 202722,  el. paštas: andrius.adomonis@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „Diumbė” bankrutuojančia dienos (2022 m. gegužės 5 d.) pateikiami iki 2022 m. birželio 5 d. (imtinai) šiuo adresu: nemokumo administratoriui UAB ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.