2020-10-14 / UAB ,,Simpras Group”/ Bankroto bylos iškėlimas

2020 m. spalio 14 d. UAB „Simpras Group“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „Simpras Group“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), įgaliotas asmuo Virginijus Sagatauskas, tel.: (8686) 70870, (837) 202722,  el. paštas: virginijus.sagatauskas@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „Simpras Group” bankrutuojančia dienos (2020 m. spalio 14 d.) pateikiami iki 2020 m. lapkričio 12 d. (imtinai) šiuo adresu: nemokumo administratoriui UAB ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.