2020-08-25 / UAB ,,Gargždų plytų gamykla”/ Bankroto bylos iškėlimas

2020 m. rugpjūčio 21 d. UAB „Gargždų plytų gamykla“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „Gargždų plytų gamykla“ paskelbti bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas), įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis, tel.: (8698) 25211, (837) 202722,  el. paštas: gintaras.adomonis@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „Gargždų plytų gamykla“ bankrutuojančia dienos (2020 m. rugpjūčio 21 d.) pateikiami iki 2020 m. rugsėjo 21 d. (imtinai) šiuo adresu: nemokumo administratoriui ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.