2019-11-11 / UAB ,,Pajūrio rezidencija”/ Bankroto bylos iškėlimas

2019 m. lapkričio 8 d. UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „Pajūrio rezidencija“ paskelbti bankruojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.


Įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas, leidimas teikti administravimo paslaugas Nr.69), įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis (bankroto administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo numeris 427 c), tel.: (8698) 25211, (837) 202722, fax.: (837) 202740, e-paštas: gintaras.adomonis@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „Pajūrio rezidencija“ bankrutuojančia dienos (2019 m. lapkričio 8 d.) pateikiami iki 2019 m. lapkričio 27 d. (imtinai) šiuo adresu: bankroto administratoriui ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.