2019-05-17 / RUAB ,,Elmonta”/ bankroto bylos iškėlimas


2019-03-14 Vilniaus apygardos teismas iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB ,,Elmonta“ (juridinio asmens kodas 122217769, adresas Motorų g. 6, Vilnius. 


UAB „Elmonta“ restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“ (juridinio asmens kodas 135778275, buveinės adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas, restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 26, išduotas 2009 m. balandžio 27 d., eilės numeris įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąraše – JA20, įrašymo į sąrašą data – 2009 m. balandžio 27 d.). Įgaliotas asmuo Virginijus Sagatauskas sąrašo Nr. R-FA47, adresas korespondencijai: Kęstučio g. 58-3, LT-44304, Kaunas, tel.: (8 686) 70870, (8 37) 202722, el.paštas: virginijus.sagatauskas@valnetas.lt.


Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (2019-03-14) kreditorių turi būti pateikiami iki 2019 m. liepos 1 d. adresu, restruktūrizavimo administratoriui UAB „Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.