2019-01-23 / BUAB ,,Av Systems” / Bankroto bylos iškėlimas

2019 m. sausio 22 d. UAB „AV SYSTEMS“ kreditorių susirinkimas balsų dauguma nusprendė UAB „AV SYSTEMS“ paskelbti bankruojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.
Įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ (įmonės kodas 135778275, adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas, leidimas teikti administravimo paslaugas Nr.69), įgaliotas asmuo Vladimiras Kononenka (bankroto administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo numeris 790b), tel.: (8614) 25676, (837) 202722, fax.: (837) 202740, e-paštas: vladimiras.kononenka@valnetas.lt.

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki sprendimo paskelbti UAB „AV SYSTEMS“ bankrutuojančia dienos (2019 m. sausio 22 d.) pateikiami iki 2019 m. vasario 11 d. (imtinai) šiuo adresu: bankroto administratoriui ,,Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.