2017-03-17 / UAB ,,NEP Pipe“ / Restruktūrizavimo bylos iškėlimas

2017 m. kovo 7 d. Kauno apygardos teismas iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB ,,NEP Pipe“ (j.a.k. 110733977, adresas Taikos pr. 149, Kaunas). RUAB „NEP Pipe” restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“ (j.a.k. 135778275, buveinės adresas Kęstučio g. 58-3, Kaunas, restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 26, išduotas 2009 m. balandžio 27 d., eilės Nr. įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąraše R- JA20, įrašymo į sąrašą data – 2009 m. balandžio 27 d.). Įgaliotas asmuo Virginijus Sagatauskas,  tel.: (8 686) 70870, (8 37) 321464, el.paštas: virginijus.sagatauskas@valnetas.lt. 

Kreditoriniai reikalavimai, susidarę iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (2017 m. kovo 7 d.), kreditorių turi būti pateikiami iki 2017 m. balandžio 28 d. imtinai adresu, restruktūrizavimo administratoriui UAB „Valnetas“, Kęstučio g. 58-3, LT-44304 Kaunas.