Parduodamas turtas

PagrindinisLaisvas pardavimasFinansinis turtas2017-03-21/ Parduodamas BAB Ūkio banko smulkaus ir vidutinio verslo paskolų portfelis

2017-03-21/ Parduodamas BAB Ūkio banko smulkaus ir vidutinio verslo paskolų portfelis

Kategorija:

Aprašymas

BAB Ūkio banko („Bankas“) bankroto administratorius parduoda paskolų, sudarytų Bankui perskolinant UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ suteiktas (i) tikslinę paskolą pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ ir (ii) Atviro kreditų fondo lėšas, skirtas priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti, portfelį ir kviečia pateikti pasiūlymus dėl jo įsigijimo. Portfelis parduodamas 2015-12-31 būklei, portfelio nominali vertė – 1 242 010,10 EUR; bendra suma – 1 283 112,95 EUR. Laikotarpiu nuo 2015-12-31 iki 2017-02-28 įplaukos iš portfelio sudarė 289 862,91 EUR. Reikalavimo teisės į paskolų portfelį parduodamos kaip vientisas objektas. Platesnė informacija pateikiama Banko internetiniame puslapyje http://www.ub.lt/lt/. Dėl detalesnės informacijos prašome susisiekti su Andriumi Adomoniu tel. Nr. (8 37) 32 14 64 arba el. paštu andrius@valnetas.lt. Šis skelbimas nėra laikytinas vieša oferta ir Bankas turi teisę vienašališkai spręsti dėl proceso eigos, pasiūlymų vertinimo kriterijų bei bet kurioje proceso stadijoje nutraukti paskolų portfelio pardavimo procesą.